Reflexiones

Pols cooperatius, una oportunitat per dinamitzar les economies locals des del cooperativisme

11/12/2023 Julia Pineda

Un estudi impulsat per Fevecta busca identificar les claus que permeten l`impuls d`ecosistemes d`intercooperació al territori valencià

Pols cooperatiu

El cooperativisme té en el seu sí dos dels principis que mouen el desenvolupament d’aquestes línies: el retorn a la comunitat i la intercooperació. Entenem que la promoció d’aquests dos valors pot suposar un motor de transformació i posicionament del cooperativisme com una eina clau per promocionar un model econòmic resilient i generador de prosperitat inclusiva.

 

Durant el 2023, gràcies a un treball de col·laboració entre grup TANDA i FEVECTA hem plantejat com activar aquest potencial transformador i de col·laboració territorial. L’estudi Intercooperació i pols cooperatius per a la vertebració del territori busca identificar les claus que permeten l’impuls d’ecosistemes d’intercooperació, i especialment els pols cooperatius, centrant-nos en els tres nuclis metropolitans de la Comunitat Valenciana: Castelló, València i Alacant.

 

Els pols cooperatius són una pràctica d’intercooperació que es caracteritza per ser un agrupament estable d’empreses d’economia social en un mateix territori, associades amb altres agents, per tal de posar en pràctica una estratègia comuna i continuada de mutualització de serveis, de cooperació o associació al servei de projectes socioeconòmics. Els pols cooperatius busquen facilitar la creació quotidiana de sinergies i estructures formals o informals de treball comú amb una participació estable i fixa pel que fa als seus membres. Aquesta facilitació es produeix generalment gràcies al fet de compartir espais, tant físics com relacionals.

 

Així, els pols cooperatius posen al centre dos dels trets que aspirem a treballar: ser una estructura que done cabuda i articule la intercooperació i a més, que es relacione directament amb un territori i capacite el retorn a la comunitat de les seues activitats econòmiques i de col·laboració.

 

Aquesta fórmula es troba àmpliament desenvolupada al territori francés, amb una mirada completa i estratègica cap al desenvolupament local. En aquest cas, els pols cooperatius s’impulsen des d’un marc estatal, sempre vinculats a una regió concreta. Estan organitzats en diferents esferes de participació o relació dels agents que els componen, i dinamitzades des d’un grup promotor que activa les sinergies i lidera l’impuls d’activitats i projectes socioeconòmics i innovadors.

 

En el cas de l’estat espanyol, el model té una implantació rellevant a Catalunya, caracteritzat per materialitzar-se en espais compartits de treball de les empreses de l’economia social. A més, en el marc del primer PERTE de l’economia social s’ha creat la xarxa estatal de Pols cooperatius, amb la participació d’iniciatives d’altres autonomies com Madrid o Aragó.

 

Al nostre territori ens trobem en un moment incipient pel que fa als pols cooperatius, no obstant això, hi ha moltes pràctiques d’intercooperació consolidades. L’estudi impulsat durant el 2023 ens ha permés investigar la predisposició del context valencià per acollir-los. Aquest moment iniciàtic ha permés l'ampliació de l’objecte d’estudi cap a les oportunitats de desenvolupament i promoció de la intercooperació, així com el potencial de la federació per liderar i promocionar aquestes pràctiques des de la seua estructura.

 

L’estudi es desenvolupa amb una metodologia híbrida que combina tècniques de recerca quantitativa, ferramentes d’investigació social qualitativa i eines d’investigació acció participació, en el que han participat l’equip tècnic de FEVECTA i 31 cooperatives federades de les tres ciutats i diversos sectors econòmics.

 

Les cooperatives participants han compartit les seues pràctiques d’intercooperació amb altres entitats, fet que ha permés definir-les en major profunditat. Aquestes tenen diversos objectius, que sintetitzem en quatre principals: intercooperar per generar vincles de suport mutu, millora de la convivència, formació i aprenentatge; intercooperar per compartir recursos, mancomunar serveis i consumir de forma col·lectiva; intercooperar per oferir serveis entre vàries cooperatives que es complementen o juntes són més fortes; intercooperar per tenir incidència en el model cooperativista o en altres espais rellevants.

 

Es conclou que, tot i que el model de pols cooperatius no es troba implantat al territori sí que existeixen, en les tres ciutats, iniciatives o agrupacions de cooperatives que poden suposar grups impulsors. Destaca Alacant, on el projecte Terret up ja disposa d’un espai compartit i es perfila com la iniciativa de major consolidació.

 

Tant les entitats de València, com d’Alacant i de Castelló identifiquen la voluntat de fomentar i consolidar espais estables per promocionar vincles entre elles i estructures resilients. S’apunta, a més, la necessitat de generar nous relats i referents inspiradors que animen a la intercooperació. Com a contrapunt, s’anomenen barreres per a la intercooperació, principalment en relació amb la disposició de temps i recursos econòmics que permeten el sosteniment de les pràctiques.

 

Fevecta es visibilitza com un agent central que promou, possibilita i dinamitza la intercooperació. Les entitats participants valoren positivament el seu paper i per això l’estudi apunta alguns mecanismes per continuar ampliant la seua estructura territorial:

 

 • Incorporar un rol actiu i de diàleg que es relacione amb el context local i entitats directament per coproduir les iniciatives o accions vinculades a la intercooperació.
   
 • Adaptar l’estructura i l'organigrama de les seus territorials per tal de cobrir noves necessitats tècniques, garantint la implantació territorial.
   
 • Millorar la comunicació i la transparència amb les entitats del territori, visibilitzant de forma clara les oportunitats que els recursos territorials suposen per al teixit local, pel que fa al suport tècnic, els espais i metodologies disponibles o els canals de participació o consulta.
   
 • Promocionar la flexibilitat i l’obertura de les seus territorials, o altres espais de referència, com a espai de trobada i arrelament del cooperativisme al context local.

 

Per promoure el model de pols cooperatius, des de la federació es detallen accions per fomentar l’autoorganització de les cooperatives que podrien estar interessades en formar-ne part.

 

 • Acompanyar la consolidació dels casos pilot presents al territori, facilitant l’accés a recursos o la interlocució amb altres agents.
   
 • Impulsar iniciatives estratègiques en sectors claus del cooperativisme de treball com les cures o les indústries creatives, obrint oportunitats transversals al món cooperatiu com són l’àmbit de l’habitatge o la transició energètica o aproximant al model sectors complementaris de serveis a aquesta intercooperació.
   
 • Difondre i activar el teixit cooperatiu a través de la generació de relats en positiu i la visibilització de les experiències.

 

Els referents nacionals i internacionals ens mostren que la intercooperació i, en concret, el model de pols cooperatius pot ser una oportunitat per generar estructures econòmiques fortes, que generen treball de qualitat i s’arrelen al seu context local. La Comunitat Valenciana, amb un gran nombre de cooperatives de treball en sectors consolidats i emergents té molt de potencial per acollir aquestes pràctiques.

 

Tant les cooperatives com la federació tenim un paper clau per impulsar estructures d’intercooperació capaços d’aprendre de referents anteriors, valorar el present i recollir allò positiu que ja tenim, i innovar per construir un futur més intercooperatiu i arrelat al context.

portada blog

Julia Pineda Soler

Julia Pineda Soler

Sòcia treballadora de Crearqció coop.v. Arquitecta, Màster en Ciutat i Urbanisme, la meua especialitat és la consultoria de polítiques urbanes, el planejament estratègic i la innovació social. He coordinat el desenvolupament de l'estudi "Intercooperació i pols cooperatius per a la vertebració del territori", com a part de Grup Tanda.

PALABRAS CLAVE

COMENTARIOS

No hay comentarios en este artículo, escribe tú el primero

ESCRIBE TU COMENTARIO

Introduce el siguiente código captcha o uno nuevo 

PARTICIPA

Si te ha gustado el post y quieres apoyar la difusión de la empresa cooperativa te voy a pedir 3 cosas:


1. Comparte este post en redes sociales utilizando los botones al final del artículo

2. Deja un comentario con tu opinión.

3. Envía una pregunta relacionada con el mundo emprendedor cooperativo, que te preocupe y quieras conocer nuestra opinión.

subir