Entrevista Laura Rodríguez, Mestres de la Creu

27/04/2020 

Les cooperatives d'ensenyament han bastit un currículum especial i emocional per acarar el confinament de l’escola durant la crisi del COVID 19

Laura Rodríguez

LAURA RODRÍGUEZ

Tutora de 6é de Primària de Mestres de la Creu Coop V

 

“L’escola ha de transmetre tranquil•litat, proximitat i el compromís d’un treball conjunt"

 

 

Com heu organitzat des de la vostra escola la relació amb l’alumnat per mantindre-vos en contacte?


Primerament ens vam posar en contacte telefònicament amb totes les famílies perquè ens facilitaren un correu electrònic i ens informaren dels recursos dels quals disposaven per a la posada en marxa de l’ensenyament a distància.


Una vegada vàrem tindre l’anàlisi de la realitat dels nostres alumnes, decidírem com treballar amb aquests. Setmanalment, a la web de l’escola, pengem una agenda per cada curs amb la feina setmanal de cadascuna de les àrees. Els alumnes, a final de setmana, ens fan una foto de les seues tasques i ens l’envien a cada mestre per correu electrònic.


A la nostra escola, escolaritzem menors residents al Centre d’Acollida a Refugiats (CAR), un establiment públic que allotja temporalment persones que sol•liciten protecció internacional (asil) o que han obtingut la condició de refugiat o desplaçat i que no tenen mitjans econòmics per atendre les seues necessitats i les de la seua família. El CAR presta als seus residents serveis d’allotjament, manutenció i assistència psicosocial urgent i primària, així com altres serveis socials, i en facilita la convivència i la integració sociocomunitària.


Aquesta situació de confinament, a ells els ha resultat especialment complicada perquè els redueix, més encara, el seu espai vital. El més fonamental amb aquestes famílies, una vegada acollits, és relacionar-se amb l’entorn per poder integrar-se socialment el més prompte possible i aquesta situació de confinament ho dificulta. A més, tenen una gran manca d'eines tecnològiques així com una connexió a internet gairebé inexistent. Davant això, l'escola s’ha apropat a aquestes famílies establint una comunicació i relació família-escola quotidiana, pal•liant, així, les distàncies que origina el confinament. A aquestes famílies els enviem, personalment, les agendes per correu electrònic. També els enviem l’equip de mediació del centre. A més, els hem proporcionat diverses tauletes amb connexió a internet, les quals han sigut dotades per Conselleria d’Educació.


Respecte a l’alumnat sahrauí que prové dels campaments de refugiats de Tinduf (Algèria) i que resideix a Mislata gràcies a l'Associació Humanitària Internacional de Mislata (AHUIM), també hem de dir que la situació que estem vivint els ha afectat especialment. Es tracta de xiquets i adolescents que arriben a Mislata a causa de la seua necessitat de tractament mèdic per patir malalties greus o cròniques. Ho fan gràcies a un projecte d'AHUIM, el qual permet portar-los al nostre país perquè siguen atesos al sistema sanitari públic. Durant la seua estada a Mislata, la qual té una durada variable en funció de cada cas, aquests xiquets i joves s’escolaritzen al nostre centre.


Per a aquest alumnat, la principal dificultat ha estat continuar amb normalitat el seu tractament mèdic ja que, a conseqüència de la situació actual del sistema sanitari valencià, això els ha influït. A més, el confinament ha produït en aquests xiquets/es una situació d’aïllament que s’accentua encara més en no estar acompanyats pels seus familiars. Per això, l'escola ha continuat sent un eix protagonista per a ells durant aquests dies. El contacte amb les monitores responsables d’aquests xiquets i xiquetes és quasi diari i, a l’igual que al CAR, enviem les agendes personalitzades per a cada alumne, així com també els hem seleccionat per rebre diverses tauletes amb connexió a internet.


Per a les famílies que tenen dificultats per accedir a la pàgina web de l’escola, busquem alternatives per tal que l’escola arribe a la casa de cadascun dels xiquets i xiquetes, fent un enviament personalitzar de les agendes als seus correus electrònics.


Amb els alumnes que no tenen connexió a internet ni cap eina tecnològica, els hem proporcionat tauletes amb connexió a internet, totes dotades per la Conselleria d’Educació.


Quin tipus d’activitats esteu proposant? Què s’està prioritzant i què no s’està prioritzant? Vos heu plantejat algun tipus d’avaluació? Sí? (Quina?), No?...


Cada tutor/a i especialista preparen les seues tasques setmanals fent ús de recursos diversos com, per exemple, fitxes, manualitats, jocs en família, tallers...


Estem prioritzant el disseny de tasques que tenen com a objectiu fer un repàs dels continguts i competències treballades durant el primer i segon trimestre, així com reforçar els aprenentatges adquirits. No estem prioritzant acabar el temari.


En aquest moment no ens hem plantejat cap tipus d’avaluació. L’objectiu actual és rebre les tasques de l’alumnat i valorar-les setmanalment. En aquesta valoració prioritzem els continguts plasmats, la presentació de les tasques i l’esforç personal de cadascú, tenint en compte especialment les dificultats i barreres que tenen per accedir a la informació que els hem proporcionem.


Com està sent la resposta dels xiquets i les xiquetes davant d’aquest context totalment nou per a ells? Com penseu que pot afectar-los la situació al seu present i futur escolar?

 

Jo sóc tutora de 6è de primària i la resposta dels xiquets i xiquetes de la meua classe és molt positiva. Tots responen a les tasques encomanades setmanalment. Si durant la setmana tenen qualsevol dubte, poden fer-nos arribar, a mi o qualsevol especialista, les preguntes que necessiten, mitjançant telèfon o correu electrònic. També tenim un grup de WhatsApp del grup-classe per a dubtes que funciona molt bé.


Pensem que la coordinació dels equips docents i el diàleg fluït amb les famílies és essencial perquè als xiquets i xiquetes no els afecte d’una manera negativa aquesta situació.


La relació amb les famílies i amb la comunitat educativa en general és una constant del model educatiu i d’escola de les cooperatives d’ensenyament, Com feu ara per mantindre el contacte? Quines respostes esteu trobant per part de les famílies? En aquestes circumstàncies, què penses que hauria d’aportar l’escola a la relació que ja manté amb les famílies?

 

Amb les famílies tenim contacte diari. A més a més, cada setmana fem una valoració de les tasques que ens han reenviat els xiquets i les xiquetes i les fem arribar per correu electrònic.


Les famílies del meu grup-classe poden posar-se en contacte amb mi per correu electrònic o per telèfon. També tenim un grup de WhatsApp per dubtes generals o comunicacions generals.


La resposta general per part de les famílies és molt positiva, estan col•laborant i participant activament en l’ensenyament a distancia dels seus fills i filles.


L’escola ha de transmetre tranquil•litat, proximitat i el compromís d’un treball conjunt per tal de millorar aquesta situació i evitar que els xiquets i les xiquetes es vegen afectats negativament.


Des de casa, com vos esteu relacionant amb la resta de socis i companys de l’escola per coordinar la tasca educativa?


El contacte amb la resta de companys/es de l’escola es diari. Tenim diferents grups de WhatsApp depenent de l’etapa i/o els equips docents. Durant la setmana es continuen realitzant reunions virtuals d’equips docents, COCOPE, claustre...


L’Equip Directiu i el Consell Rector ens reunim virtualment diverses vegades a la setmana. A més a més, l’Equip Directiu, durant la setmana, ens reunim amb tot el professorat mitjançant videoconferències.


Què és allò que més tireu a faltar en la vostra tasca educativa i allò que vos heu trobat i que potser utilitzareu de cara al futur?


Sense cap dubte, el que més es troba a faltar són els xiquets i les xiquetes, aquells que donen vida a la nostra escola. Ells i elles són la nostra alegria i les nostres ganes de treballar i superar-nos cada dia.

portada blog

COMENTARIOS

No hay comentarios en este artículo, escribe tú el primero

ESCRIBE TU COMENTARIO

Introduce el siguiente código captcha o uno nuevo 

PARTICIPA

Si te ha gustado el post y quieres apoyar la difusión de la empresa cooperativa te voy a pedir 3 cosas:


1. Comparte este post en redes sociales utilizando los botones al final del artículo

2. Deja un comentario con tu opinión.

3. Envía una pregunta relacionada con el mundo emprendedor cooperativo, que te preocupe y quieras conocer nuestra opinión.

subir