Entrevista Jesús Guanter, Escola La Masia

27/04/2020 

Les cooperatives d'ensenyament han bastit un currículum especial i emocional per acarar el confinament de l’escola durant la crisi del COVID 19

Claustre virtual Escola La Masia

JESÚS GUANTER

Mestre de Matemàtiques i Física i Química a l'ESO i president de l'Escola La Masia Coop V

 

“Trobem a faltar el contacte físic, l'escola sense xiquets és molt trista, no té vida"

 

 

Com heu organitzat des de la vostra escola la relació amb l’alumnat per mantindre-us en contacte?


El contacte amb l’alumnat i les famílies el fem utilitzant diversos mitjans: correu-e, videoconferències (zoom, meet…), googleclassroom, grups de telegram per als alumnes de secundària i el Drive de Google.


Quin tipus d’activitats esteu proposant per eixos canals? Què s’està prioritzant i què no s’està prioritzant? Vos heu plantejat algun tipus d’avaluació? Sí? (Quina?), No?...


Bàsicament hem dissenyat dos tipus d’activitats setmanals:


LAMASIACASA: lligada a aspectes acadèmics i curriculars. L’objectiu de la proposta es fer arribar als nostres alumnes totes les activitats proposades per tots els mestres de forma conjunta. Cada dilluns el tutor de cada grup envia un correu amb una graella on apareix només el llistat de les tasques a realitzar. Cada tasca té un enllaç a una fitxa on s’especifica el títol, la descripció, els materials o enllaços i unes recomanacions per realitzar les tasques encomanades.


Cada divendres s’envia un formulari als alumnes i famílies perquè facen una valoració del treball desenvolupat. Amb els resultats d’aquestes valoracions hem anat modificant la proposta inicial per adaptar-la a les necessitats que es van generant.


Les tasques que enviem no són "els deures de la setmana". No hi ha cap obligació d’acabar-les en la setmana que es proposen, hi haurà alumnes que els vindrà bé fer totes les tasques, altres que faran la meitat i també altres alumnes que faran senzillament el que podran i això no tindrà cap repercussió en la nota de l'alumne.


Amb LAMASIACASA pretenem que la proposta de tasques s'adapte a cada realitat familiar de la millor manera possible buscant dos objectius principals: per una banda que els xiquets i les xiquetes continuen amb la seua formació i per altra que la proposta puga ajudar a les famílies amb l'organització a casa. No hem volgut crear estrès, ni cap pressió innecessària en aquesta situació complicada per a tots, sinó ajudar a les famílies en el que puguem.


En cap cas ens plantegem posar una nota de les activitats que estan fent els alumnes, ni posar exàmens telemàtics. Algunes de les activitats proposades sí que són avaluables però no posem cap qualificació.


Tota la informació respecte de LAMASIACASA s’ha enviat per escrit, però també utilitzant videotutorials, d’aquesta manera intentem que la presentació siga més atractiva.


REPTE SETMANAL: consisteix en plantejar una proposta lúdica a les famílies, de la que ens han de fer arribar una foto o un vídeo curt per poder donar-li difusió per les xarxes socials. Fins aquest moment hem plantejat tres reptes: #quedARTacasa, #Trobadacasa i #esportacasa


Com està sent la resposta dels xiquets i les xiquetes davant d’aquest context totalment nou per a ells (indica les edats o etapes educatives a que es refereix la teua resposta)? Com penseu que pot afectar-los la situació al seu present i futur escolar?


La resposta és variada en funció de la realitat personal de cada alumne i família. En el cas de secundària tenim alumnes que hi participen de totes les activitats proposades i que es posen en contacte amb els mestres de les matèries per preguntar dubtes, però també tenim uns pocs alumnes que han «desaparegut». En aquest últim cas el contacte es fa directament amb la família per comprovar que, tot i la desconnexió, els alumnes estan bé.


Amb els alumnes amb NEE hem tingut un contacte més estret, amb ells directament i amb les famílies: telefonades, correus-e específics, videoconferències personals... Són alumnes més vulnerables i hem volgut estar més pendents de la seva evolució.


En general trobem que els alumnes s’han adaptat prou bé a la situació. En les videoconferències de tutoria que hem fet tots ells es mostren tranquils i adaptant-se a aquesta nova realitat. No han perdut el contacte amb els companys, ara és molt fàcil gràcies a les xarxes socials, i això també els ajuda en aquests moments d’aïllament.


La relació amb les famílies i amb la comunitat educativa en general és una constant del model educatiu i d’escola de les cooperatives d’ensenyament, Com feu ara per mantindre el contacte? Quines respostes esteu trobant per part de les famílies? En aquestes circumstàncies, què penses que hauria d’aportar l’escola a la relació que ja manté amb les famílies?


La relació amb les famílies continua sent estreta, el contacte continua pels mitjans que hem comentat abans. Fins i tot hem fet alguna reunió col•lectiva de mares i pares per videoconferència. Les famílies han mostrat la seva satisfacció pel treball que estem fent i pel projecte LAMASIACASA, així ens ho han fet saber mitjançant correus-e o al Consell Escolar, on els representants dels pares i les mares felicitaren a l’equip directiu per la coordinació en el model del treball telemàtic.


Nosaltres entenem que en aquests moments tant complicats el que necessiten les famílies no és més pressió per part de l’escola, sinó un acompanyament, hem de fer propostes de treball que siguen assumibles pels alumnes de forma autònoma. Per aquest motiu les tasques que es proposen no tenen un termini per lliurar-les o fins i tot no hi ha cap obligació per lliurar res.


Des de casa, cóm vos esteu relacionant amb la resta de socis i companys de l’escola per coordinar la tasca educativa?


De la mateixa manera que amb els alumnes i les famílies, entre els socis i treballadors de l’escola ens comuniquem per mitjans electrònics: correu-e, videoconferències, telegram, ... per al treball i el wasap el deixem per a crear cohesió de grup compartint continguts més lúdics.


Tot i les dificultats que comporta aquest tipus de relació telemàtica, ens estem organitzant prou bé. Les reunions són fluides i tots hem hagut d’aprendre els nous codis per comunicar-nos d’aquesta manera.


Qué és allò que més tireu a faltar en la vostra tasca educativa i allò que s’heu trobat i que pot ser utilitzareu de cara al futur?


Trobem a faltar el contacte físic: les abraçades, les mirades, la proximitat... Hem passat de «viure» 9 o 10 hores diàries a l’escola a no tindre eixe contacte. Trobem a faltar el debat sobre aspectes quotidians, els claustres presencials, les tutories, les classes amb alumnes... L’escola sense xiquets és molt trista, no té vida.


Tots hem aprés d’aquesta situació, ha sigut un curs accelerat d’educació a distància: ens hem posat al dia en programes i aplicacions (meet, zoom, classroom... ). De segur que tot açò ho utilitzarem en el futur, però no compensa, el preu que hem pagat i estem pagant és massa alt.


També les cooperatives d’ensenyament (des de les xicotetes escoles infantils fins els centres educatius més grans), com a empreses que sou, esteu patint la crisi econòmica conseqüència del confinament i el tancament dels centres escolars, com preveieu que será l’eixida d’aquest periode de confinament i la volta a la normalitat per a la vostra escola?


L’impacte econòmic d’aquesta crisi sobre el pressupost és enorme. A hores d’ara encara no hem fet un estudi detallat de com pot acabar l’exercici econòmic, però ja sabem que els ingressos van a caure de forma considerable. El fet de ser una escola concertada ens dona una certa tranquil•litat perquè la major part dels nostres treballadors són concertats i fins ara la Conselleria està pagant els mòduls del concert de forma habitual. Per a aquells treballadors no concertats hem hagut de realitzar un ERTE i la cooperativa es fa càrrec del 30 % del sou que no cobreix l’ERTO.


L’eixida de la crisi encara està per vore, no sabem si tornarem a obrir les escoles aquest curs. Però el que més ens preocupa és saber què passarà a partir de setembre. Mantindre l’escola tancada té un cost que no cobreix totalment el concert i per aquest motiu totes les escoles concertades necessiten passar un rebut a les famílies. Fins ara, en el nostre cas, les famílies han entés aquesta situació i col•laboren sense problemes amb nosaltres. El problema es pot plantejar si aquesta situació s’allarga al proper curs. Què passarà si a partir de setembre no podem obrir les escoles? Hem de pensar que la crisi també afecta a les nostres famílies, moltes d’elles han perdut la feina o han vist minvar els seus ingressos i això pot tindre efectes en la matrícula del proper curs escolar. A hores d’ara és precipitat treure conclusions, però són escenaris en els quals estem treballant per analitzar totes les possibilitats i buscar solucions.

 

 

portada blog

COMENTARIOS

No hay comentarios en este artículo, escribe tú el primero

ESCRIBE TU COMENTARIO

Introduce el siguiente código captcha o uno nuevo 

PARTICIPA

Si te ha gustado el post y quieres apoyar la difusión de la empresa cooperativa te voy a pedir 3 cosas:


1. Comparte este post en redes sociales utilizando los botones al final del artículo

2. Deja un comentario con tu opinión.

3. Envía una pregunta relacionada con el mundo emprendedor cooperativo, que te preocupe y quieras conocer nuestra opinión.

subir