Entrevista Francesc Rodrigo, Florida Grup Educatiu

27/04/2020 

Les cooperatives d'ensenyament han bastit un currículum especial i emocional per acarar el confinament de l’escola durant la crisi del COVID 19

Francesc Rodrigo

FRANCESC RODRIGO SEGURA

Docent en els Graus de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària i Coordinador de Pràctiques III i TFG d’EDP de Florida Grup Educatiu Coop V

 

“Cal comentar la importància que té l’acció tutorial directa amb els estudiants en aquests moments de canvis en la docència"

 

 

Com heu organitzat des de la vostra escola la relació amb l’alumnat per mantindre-vos en contacte? Quin tipus d’activitats esteu proposant per eixos canals? Què s’està prioritzant i què no s’està prioritzant? Vos heu plantejat algun tipus d’avaluació? Sí? (Quina?), No?...

 

La relació amb l’alumnat s’ha mantingut per dos canals. En primer lloc cal dir que l’horari de classes setmanal s’ha mantingut conforme estava establert mitjançant l’ús de la ferramenta TEAMS per impartir la docència per videoconferència.


Per altra banda, s’han ampliat els horaris d’atenció individual o grupal. I s’han establert dos mecanismes: el correu electrònic, com estava establert i s’han substituït les tutories presencials per videotutories individuals o grupals online.


D’altra banda, tant pel seguiment de les tutories de l’alumnat de pràctiques com de l’alumnat que realitza el seu Treball Fi de Grau, s’ha establert també el mateix sistema de comunicació: l’alumnat envia els seus treballs i rep les correccions per correu electrònic. I s’ha establert un horari setmanal més ampli per a les tutories individuals o grupals per videoconferència.


Com està sent la resposta dels xiquets i les xiquetes davant d’aquest context totalment nou per a ells (indica les edats o etapes educatives a que es refereix la teua resposta)? Com penseu que pot afectar-los la situació al seu present i futur escolar?


L’alumnat ja és major i, per tant, la seua resposta ha estat positiva. Sí que cal dir que s’han establert unes normes de comunicació en l’aula: aparèixer en la imatge de manera correcta (ben vestits, asseguts en taula, no menjar, micròfons tancats, etc.). Normalment en la primera part de la sessió de classe, s’expliquen els materials i les activitats que, prèviament, s’han pujat a la plataforma. S’explica molt detalladament els objectius i finalitats de les activitats, els terminis de lliurament i l’avaluació. I, a continuació, s’obre un torn de paraules per consultar dubtes, per a la qual cosa han de silenciar el micro i demanar paraula pel xat.


La relació amb les famílies i amb la comunitat educativa en general és una constant del model educatiu i d’escola de les cooperatives d’ensenyament, Com feu ara per mantindre el contacte? Quines respostes esteu trobant per part de les famílies? En aquestes circumstàncies, què penses que hauria d’aportar l’escola a la relació que ja manté amb les famílies?


El fet d’impartir docència en l’etapa universitària fa que no hi haja contacte amb les famílies. Però sí que cal comentar la importància que té l’acció tutorial directa amb els estudiants. Tots els grups de magisteri tenen un professor o professora que realitza la funció d’assessor/a (tutor/a) del grup i que disposa d’una hora de treball presencial setmanal en el grup. En la qual coordina el treball del grup pel que al Projecte Integrat de les assignatures.


A més, té un horari d’atenció per orientar i tractar de solucionar els dubtes i problemes que puga tindre l’alumnat. Qüestió molt important en aquests moments de canvis en la docència.

 

Des de casa, com vos esteu relacionant amb la resta de socis i companys de l’escola per coordinar la tasca educativa?


Ens coordinem a través de diferents ferramentes:


- Les reunions de claustre i d’equip docent es realitzen de manera online a través de la ferramenta TEAMS.
- Ha augmentat també l´ús del whatsapp com a ferramenta de comunicació quasi immediata per a dubtes concrets.
- I es continua utilitzant el correu electrònic per a l’enviament de tota la documentació generada.


Cal fer un agraïment ben especial als companys i companyes de l’àrea de sistemes informàtics que han fet un esforç molt gran en ajudar-nos i acompanyar-nos en tot aquest procés, modificant la plataforma i tutoritzant-nos en l’ús de les noves ferramentes.


Què és allò que més tireu a faltar en la vostra tasca educativa i allò que s’heu trobat i que pot ser utilitzareu de cara al futur?


Trobe a faltar el contacte directe amb estudiants i companyes i companys, la reflexió pedagògica conjunta, la participació més activa i directa.


El que sí que em serà útil per al futur és la combinació de tutories presencials amb tutories online, crec que permet una millor atenció i agilitza el temps de treball.

 

 

portada blog

COMENTARIOS

No hay comentarios en este artículo, escribe tú el primero

ESCRIBE TU COMENTARIO

Introduce el siguiente código captcha o uno nuevo 

PARTICIPA

Si te ha gustado el post y quieres apoyar la difusión de la empresa cooperativa te voy a pedir 3 cosas:


1. Comparte este post en redes sociales utilizando los botones al final del artículo

2. Deja un comentario con tu opinión.

3. Envía una pregunta relacionada con el mundo emprendedor cooperativo, que te preocupe y quieras conocer nuestra opinión.

subir